Salgs- og marketingstrategi

Kampagner

Corporate

Identity

Webdesign og programmering

MARKETING

Vores syn på marketing

Al marketing har for os at se udelukkende ét formål: Salg!

 

Det kan være et budskab, en overbevisning, en ydelse eller et produkt, der skal sælges – men i sidste ende er der tale om salg.

 

Dette fokus på salg betyder, at I hurtigt kan se udbyttet af samarbejdet.

Vi har gennem mange år udviklet egne unikke værktøjer, der bygger på et fundament af kendt forskning, og hvormed vi kan sikre, at alle vore løsninger har retning og effekt mod netop dette mål. Det er med afsæt i disse værktøjer, at vi skaber resultaterne for dig og din virksomhed.

 

Du kan downloade vores bog om markedsføring gratis her.

 

Brugen af vore værktøjer sikrer, at vi kan udarbejde strategi, design og budskab for virksomhedens marketingtiltag, så alt der laves, er i tråd med din virksomheds identitet og ønskede mål. Synergien heraf øger effekten af hvert enkelt tiltag.

 

Marketingshjulet

I marketingarbejdet tager vi udgangspunkt i Marketinghjulet, hvor vi hele tiden bevæger os rundt i hjulets forskellige emner med varierende fokus på de enkelte emner, afhængig af behov og situation.

 

 

Vi begynder i ”opstart”. Det er her, vi gennem interviews analyserer os frem til Jeres virksomheds identitet. Vi får den synliggjort, og får dannet platformen for kommunikation og forandring.

 

Hver gang vi efterfølgende kommer her forbi, tager vi en pejling på situationen i forhold til de fremtidige tiltag, så identiteten altid svarer overens med situationen..

Med udgangspunkt i den formulerede identitet fortsætter arbejdet med udvikling af det overordnede koncept.  Det er her visualiseringen af identiteten, strategien for realiseringen af målene og kampagnerne mv. bliver skabt.

 

Det næste trin er den online del. I moderne marketing er online medier omdrejningspunktet. Derfor begynder vi naturligvis med at udvikle dette område. Her kommunikeres identiteten, der skabes relationer og genereres leeds og salg.

Når I er på plads online rettes fokus på det offline univers. Her udarbejder vi materialer, der bakker op om såvel det direkte salg, som identiteten, og den online marketing.

 

Den naturlige forlængelse af offline marketing er punktet salg. Det spænder fra salgsstøttende aktiviteter til materialer. Vi taler altså om alt fra sælgertræning over messer til salgsmaterialer, der aktivt støtter salget i alle faser. Her er et naturligt overlap til offline marketing, og det er endnu mere salgsfokuseret materiale. Det hele tager her udgangspunkt i sælgerne og kunderne.

 

Den sidste af hjulets eger er identiteten. Den er på dette tidspunkt implementeret i din virksomhed, og kan nu benyttes endnu mere aktivt i det direkte salg. Det kan være i form af en ændret approach, som en identitetsbrochure eller noget helt tredje. Identiteten kan også være fundamentet for jeres produktudvikling, personalepolitik og meget andet, idet det er det formulerede grundlag for hele virksomheden.

 

Uanset hvad vi arbejder med omkring marketing, er virksomheden selv i centrum og dermed opnås kongruens mellem alle tiltag og medarbejdernes udmeldinger ved kundekontakt.

 

Vi tager udgangspunkt i virksomhedens identitet

Identitet - virksomhedens særpræg

Differentiering er en nødvendighed, hvis man vil have succes.

 

En virksomheds evne til på en unik måde, at skille sig ud fra konkurrenterne er i dag mere vigtig end nogensinde. Vejen dertil er desværre ofte vanskelig. Ikke desto mindre er det afgørende for succes hos kunder, leverandører, medarbejdere og andre interessenter.

 

Vi har siden 2004 fokuseret og løbende udviklet og videreudviklet på en løsning til at finde det helt unikke ved en virksomhed. Vi kalder det virksomhedens identitet eller særpræg. I 2005 udgav vi en bog om emnet ifht. marketing, og i 2007 var den genstand for et afgangsprojekt på cand. merc. studiet udarbejdet af cand. merc. Lise Ringkvist.

 

Her fandt hun bl.a. frem til, at løsningen vi har udviklet er baseret på teknikker fra traditionel marketing, moderne psykologi og organisations- og kulturanalyse.

 

Løsningen i korte træk

Virksomhedens særpræg eller identitet  forveksles ofte med en marketing identitet, og nogle gange med virksomhedens image.

 

Forskellen er dog i det fleste tilfælde markant, da en marketing identitet og image tager udgangspunkt i omverdenens opfattelse af den. Vores løsning tager udgangspunkt i den danske ordbogs definition af identitet. Den siger: identitet = et menneskes (eller en bestemt gruppes) bevidsthed om egen personlighed og individuelle særpræg.

 

Når virksomhedens identitet bliver udgangspunktet for marketing, strategi og koncept sikres der balance mellem virksomheden og dens interne og eksterne interessenter. Desuden vil salget blive øget. Det skyldes bl.a. at den identitet er unik for virksomheden.

 

Effekten

Når identiteten er et integreret udgangspunkt vil den samlede virksomhed have ens fokus, og ressourcerne vil alle trække i samme retning.

 

 

Det vil betyde:

- Øget salg

- Større troværdighed hos kunder og leverandører

- Mere selvstyring fra medarbejderne og mindre behov for ledelse

- Færre regler og konflikter

- Mindre stress

- Færre sygedage

- Fastholdelse af medarbejdere

- Tiltrækning af de bedste medarbejdere

- Sikring af kontinuiteten ved udskiftning af direktør

- Evt. generationsskifte bliver lettere

 

Eller helt enkelt:

- Kontinuerligt mere på bundlinjen!

 

Baggrunden

Virksomheder er som mennesker; deres identitet er stærkest, når de er i balance med sig selv og deres omgivelser. En stærk identitet er i en virksomheds tilfælde forudsætningen for at skabe et stærkt brand og en stærk markedsposition.

 

Når en virksomhed ikke er i balance, vil organisationen typisk trække i forskellige retninger, og positionen vil være uklar. Dette ser man ofte i internationale organisationer. Det medfører sik-sak kurs og manglende fokus, hvilket svækker virksomhedens markedsposition.

 

Når virksomheden ikke har en klar identitet, vil det med tiden resultere i en uklar profil. Det kan bl.a. ske ved, at virksomheden styres af det sidste nye produkt eller ændringer i markedet her og nu.

 

Udfordringen er ofte, at de nye produkter sjældent er skabt ud fra en bevidsthed om, hvordan det kan udtrykke og styrke virksomhedens identitet.

 

Som en konsekvens vil den ene løsrevne idé ofte afløse den anden, når virksomheden skal markedsføre sine nye produkter.

 

Når organisationen ikke har et klart billede af, hvem virksomheden er og hvad den vil, kan den ikke bidrage optimalt til at styrke virksomhedens markedsposition.

Den manglende fokusering får over tid virksomheden til at pege i flere forskellige retninger. Det gør virksomhedens position uklar, og dermed svækkes den.

 

Det samme sker, hvis virksomheden reagerer primært på kortsigtede ændringer i markedet.

 

Har man derimod en viden om virksomhedens identitet, kan der styres efter den. Så bliver der skabt sammenhæng i virksomheden. Hele virksomheden trækker i samme retning. Derved styrkes markedspositionen.

 

Udfordringen for ledelsen er at udtrykke virksomhedens identitet på en måde, så medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder kan identificere virksomheden.

Desuden må ledelsen kunne udtrykke essensen i en klar retning, som organisationen kan samles om – og som klart kan kommunikeres til omverdenen.

I realiteten ligger identiteten bag mission og vision.

 

Trinene

1. Identiteten skal formuleres og skrives ned

2. Med udgangspunkt i den nedskrevne identitet revurderes mission og vision for virksomheden

3. Virksomhedens værdier revurderes ligeledes med baggrund i den nedskrevne identitet

4. Mål og strategi revurderes, fastlægges og handlingsplaner udarbejdes med det nye udgangspunkt

5. Identiteten implementeres internt i virksomheden. Implementeringen begynder i toppen af organisationen og fortsætter nedefter

6. Identiteten implementeres i virksomhedens marketing, og et komplet marketingkoncept udarbejdes

 

Under hele forløbet arbejder virksomheden uændret videre. Implementeringen foregår løbende, således at den glider naturligt ind i virksomhedens hverdag.

 

opstart

identitet

koncept

salg

online

offline

Social Media

Information

og kontakt

Baggrund

Tilbage til

hovedmenu