Salgs- og marketingstrategi

Kampagner

Corporate

Identity

Webdesign og programmering

MARKETING

Salgs- og marketingstrategi

En god salgs- og marketingstrategi er afgørende for en virksomheds succes. Som med alt andet gælder også her, at udgangspunktet for strategien har stor indflydelse på kvaliteten af den.

 

Vi har set og udviklet mange strategier gennem årene, og vi har lavet fejl og haft succes’er. Den erfaring har vi løbende samlet i vores metode til at udforme den bedste salgs- og marketingstrategi på. Den er på samme tid enkelt og omfattende, og trækker på flere discipliner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salgs- og marketingstrategien tager sit udgangspunkt i virksomhedens overordnede strategi i kombination med virksomhedens formulerede identitet. Implicit ligger, at mission og vision kendes, da den overordnede strategi må formodes, at forbinde disse.

 

De to øvrige ingredienser er ressourcer og konkurrenceparametre. Så har vi den fornødne viden til, bl.a. en kreativproces, at udforme den endelige salgs- og marketingstrategi.

 

Social Media

Information

og kontakt

Baggrund

Tilbage til

hovedmenu